Asociace malého fotbalu české republiky

Výroční zpráva prezidenta Asociace malého fotbalu ČR

14. 03. | 20

Vážení členové malého fotbalu, vážení fanoušci,

rok se s rokem opět sešel a je pro mě ctí, že mohu z pozice předsedy Asociace malého fotbalu ČR opět zhodnotit uplynulý rok před termínem začátků nových soutěží, alespoň v těch regionech, kde má malý fotbal odehrát jarní část sezóny, s ohledem na dnešní přísná opatření. Toto zhodnocení je vždy nejen obrazem naší práce za uplynulý rok, ale i předsevzetím pro další kroky organizace, propagace a rozvoje malého fotbalu v novém roce.

Malý fotbal si v České republice stále drží první pozici v těch nejdůležitějších bodech, podle kterých se hodnotí organizace národního svazu malého fotbalu. Tou první je dlouhodobě nejvyšší členská základna na světě poměrově k počtu obyvatel. Celkem 0,68 % sportovně aktivní populace, tj. od 6 do 60 let věku, je aktivními hráči Asociace. Tohoto čísla nedosahuje žádný z ostatních národních svazů malého fotbalu na světě, druhým je až Rumunsko, které je na polovině našich výsledků. Na druhou stranu je také nutné zmínit, že potenciál v zemi, kde má malý fotbal tak dlouhou tradici, může bezesporu dosahovat až 1,5 procenta, což je reálné číslo, pokud bychom zvýšili počet projektů náborových aktivit. Konec konců již v loňském roce se nám podařilo navýšit počet oblastních svazů ze 14 na 16. Tím druhým úspěchem je společné prvenství s USA, Tuniskem a Slovenskem, které organizují celostátní ligy malého fotbalu.

Jsou to ale i další úspěchy, jako je zlatý “hattrick” národního týmu, po zisku titulů z MS 2017, ME 2018 a Kontinentálního poháru 2019. Na posledním světovém šampionátu, ve kterém náš národní tým ve čtvrtfinále prohrál s pozdějšími mistry světa z Mexika, jsme si však i nadále udrželi první místo v žebříčku měřícího výkonnost národních týmů (muži a U23), a to jak Světové, tak Evropské federace malého fotbalu.

Přesto nám však na mezinárodní scéně chybí výrazný úspěch některého z českých klubů v Lize mistrů. Což je velká škoda, obzvláště, když jsme schopni dosahovat tak významných úspěchů s národními týmy.

Za další z důležitých bodů vnímám dokončení klíčového dokumentu Strategie AMF 2020 - 2025, kterou by měla valná hromada AMF schvalovat, případně připomínkovat na svém dubnovém zasedání. Strategický plán vnímám jako velmi důležitý dokument primárně za účelem stanovení prioritních oblastí organizace a rozvoje malého fotbalu, ale i zvýšené podpory jeho financování.

V červenci jsme podepsali Memorandum o spolupráci s Fotbalovou asociací České republiky, primárně ve věci společných náborových aktivit, podpory zvyšování členské základny grassroots FAČR, ale i té fanouškovské na fotbalových stadionech.

V letošním roce bych se rád zaměřil na sedm, z mého pohledu, prioritních oblastí:

Finalizace podoby sjednoceného informačního systému pro oblastní svazy, nejen tak, abychom jej mohli nabídnout novým svazům, ale aby jejich obsahem byla i možnost generovat pasivní příjem stávajícím oblastním svazům, a najít tak potřebné financování pro další náborové aktivity ke zvyšování členské základny.

Realizace pilotního projektu s vybraným okresním fotbalovým svazem s ohledem na podepsané memorandum s FAČR, a s tím spojené zvyšování členské základny pro obě organizace.

Založit pracovní skupiny, jejichž členy by byli předsedové oblastních svazů AMF, či jimi doporučené osoby, ale i experti věnující se naplňování bodů strategického plánu AMF na období let 2020 - 2025. Od tohoto bodu si také slibuji častější začlenění oblastní svazů do rozhodovacích procesů vedení AMF a větší komunikaci mezi Správní radou AMF a lídry oblastí.

Zvýšení propagace malého fotbalu prostřednictvím médií a sociálních sítí a k tomu přizvat i odborníky ze zahraničních svazů malého fotbalu, které dosahuji dobrých výsledků v této oblasti.

Rozvoj infrastruktury sportovišť pro podporu celostátní ligy a zvýšení její hodnoty, stejně jako infrastruktury v okresech, kde malý fotbal nemá své zastoupení právě z důvodu chybějících hracích ploch.

Vytvoření obdoby tzv. “G8”, kterou tvoří ekonomicky nejsilnější země světa v podání malého fotbalu, a to konkrétně složení ze zástupců vybraných oblastních svazů, kteří nejsou členy Správní rady AMF, aby společně diskutovali o budoucnosti českého malého fotbalu, jeho kvalitní organizaci, progresivním rozvoji a smysluplné propagaci tohoto sportu u nás. Následně bychom prostřednictvím workshopů prezentovali ostatním členům Asociace jejich osvědčené a úspěšné projekty v jejich regionech. Tím také zvýšíme počet zapojených osob do rozhodovacího procesu Asociace.

Vytvoření strategie na podporu ženského malého fotbalu s ohledem na nadcházející MS v malém fotbale žen, který bude v roce 2021 hostit ukrajinský Kyjev.

Co dalšího však letošní rok přinese? Už od léta projde změnou nadcházející ročník Superligy, a to nejen zvýšeným počtem týmů, ale i novým herním systémem.

Na mezinárodní scéně se nejdříve představí náš národní výběr do 23 let na MS v malém fotbale v Kyjevě, kde bude obhajovat titul mistrů světa z roku 2018, v listopadu potom národní áčko, které bude pro změnu obhajovat titul mistrů Evropy ve slovenských Košicích.

Po několikaletých jednáních s celkem třemi společnostmi, zabývajícími se sjednocení informačních systémů a rozvoje IT, kde vnímám, že máme velké limity, jsme se na Správní radě usnesli, že nejideálnějším řešením bude inovace informačního systému Brněnského svazu malé kopané, který dnes nabízí nejpropracovanější systém ze všech OS. Tento finální systém potom bude nabídnut oblastním svazům za účelem lepší komunikace s členskou základnou, vyššího počtu statistik, a tím také zvýšeného zájmu hráčů o produkt malý fotbal, ale i další obchodní možnosti, které oblastním svazům AMF přinesou dodatečné financování. Předpokládáme, že finální verze tohoto systému by mohla být hotová na jaře roku 2021.

Závěrem bych rád poděkoval jak členům Správní rady, tak především předsedům a vedení oblastních svazů za jejich ustavičnou práci spojenou s organizací, propagací a rozvojem malého fotbalu v regionech, ale i České republice, rozhodčím, delegátům, Petru Brejlovi, koordinátorovi celostátní Superligy malého fotbalu, Luďku Zelenkovi a s ním i celému vedení národního týmu, stejně jako hráčům za vynikající reprezentaci českého malého fotbalu v zahraničí. Velký dík patří i našim partnerům, včetně těch mediálních, a já osobně se opět těším na další spolupráci a společné příjemné zážitky a úspěchy v letošním roce.

Závěrem mé výroční zprávy bych rád popřál všem hlavně zdraví, které je dnes každodenně diskutovaným pojmem, úspěchy, ať již na poli malého fotbalu, jeho organizace a rozvoje, ale i ty pracovní a soukromé. Ať je malý fotbal i nadále nejen vašim oblíbených sportem, ale i nástrojem k poznávání nových kamarádů a skvělých zážitků.

 

Filip Juda

prezident AMF ČR

Další články

< předchozí strana | následující strana >
0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50