Asociace malého fotbalu české republiky

Výroční zpráva prezidenta AMF ČR - Dr. Filipa Judy

01. 05. | 13

Vážení členové Asociace malého fotbalu České republiky, vážení přátelé,

dovolte mi opět po roce zhodnotit uplynulý ročník tak, jak se jevil pro soutěže malého fotbalu v ČR. Rok 2012

Vážení členové Asociace malého fotbalu České republiky, vážení přátelé,

dovolte mi opět po roce zhodnotit uplynulý ročník tak, jak se jevil pro soutěže malého fotbalu v ČR. Rok 2012 znamenal nejen legislativní změny, přičemž tou největší je změna názvu svazu z předešlého Českomoravského svazu malé kopané na nynější Asociaci malého fotbalu ČR a s tím spojená změna loga svazu, ale i změny personální. Počet členů Správní rady Asociace byl snížen ze sedmi na pět. Novými členy rady se stali Matěj Horn za oblastní svaz malého fotbalu Praha (Hanspaulka) a Mgr. René Pazdera za oblastní svaz malého fotbalu v Příbrami, který byl zvolen také generálním sekretářem svazu. K nim byli dovoleni již stávající členové rady z předešlých let - Dr. Filip Juda (OS MF Brno), Ing. Jan Mráka (OS MF Jihlava) a Pavel Majer (OS MF Pardubice).

Valná hromada AMF ČR na svém letním zasedání také odsouhlasila kompletní změnu a rozšíření stanov Asociace. Zároveň odsouhlasila Správní radou navrhovaný koncept malého fotbalu do roku 2016. Součástí tohoto konceptu byla i změna podoby Mistrovství ČR, která se realizovala již od září roku 2012 a vyústí v tzv. FINAL 4 dne 19. ledna ve Sportovní hale v Milovicích (okr. Nymburk). Tento koncept by měl skončit v lednu roku 2016 a od konce srpna 2016 by měla odstartovat 1. celostátní liga malého fotbalu, která bude nejvyšší klubovou soutěží tohoto sportu u nás. Druhou nejvyšší soutěží pak budou přímo nejvyšší soutěže malého fotbalu oblastních svazů, tedy žádná celostátní druhá liga, divize či kraje. Postupující do první ligy pak budou rekrutování prostřednictvím turnaje, na který se sjedou nejlepší týmy z nejvyšších soutěží jednotlivých oblastních svazů a utkají se o dvě postupová místa do první celostátní ligy.

Určitě se řada lidí bude ptát proč budeme spouštět celostátní ligu až v roce 2016? Úmyslem je finančně zajistit tuto soutěž tak, aby kluby obdržely od svazu částku, která jim pokryje 1/3 až 2/3 jejich nákladů, tedy pronájem hracích ploch, odměny rozhodčím a delegátům, cestovné. Za to bude svaz požadovat prioritní právo na umístění reklamních bannerů sponzorů soutěže. Ve druhé věci jde také o stadiony pro malý fotbal. Dnes je situace taková, že dle tohoto kritéria je na celostátní ligu připraven svaz v Brně, Praze, Blansku, Klatovech, Kopřivnici, Milovicích, Havlovicích, Ostravě, Prostějově a Přerovu. Chybí mi však stadiony v silných městech, jakými jsou Jihlava, Pardubice, či Příbram. I to bych rád dokončil před spuštěním celostátní soutěže malého fotbalu. Stadionem však není myšlena nikterak nákladná stavba. Jde o jedno samostatně položené hřiště s lavičkami pro funkcionáře a střídající hráče, kabiny (vč. sociálního zařízení) a "tribuny" pro diváky.

Mezi největší úspěchy malého fotbalu v ČR za uplynulý rok 2012 řadím tyto dva:

1) zisk bronzových medailí národního týmu malého fotbalu na Mistrovství Evropy 2012 v Moldávii, kde náš tým postoupil ze "skupiny smrti”, ve které narazil postupně na Anglii, Itálii a Černou Horu. Národní tým tak dodržel pravidlo, že od roku 2010 se každý rok vrátil s medailí. To svědčí o faktu, že český malý fotbal patří k nejlepším v Evropě. Je to patrné i při pohledu na žebříček Evropské federace malého fotbalu, ve kterém Česká republika zaujímá druhé místo. Navíc je také třeba připomenout, že ze všech tří přípravných utkání na Mistrovství Evropy (2x se Slovenskem a 1x s Polskem) vyhrál národní tým všechny tři. Tím bych chtěl zároveň poděkovat všem hráčům národního týmu a trenéru Radku Pokornému, pod jehož vedením dosáhl tým na evropský bronz vedl si úspěšně ve všech přípravných zápasech na Mistrovství Evropy. Stejně tak patří dík i generálnímu manažerovi realizačnímu týmu Luďkovi Zelenkovi a členům realizačního týmu Bc. Lukáši Zrůstovi a Dominiku Volavému.

2) druhým velkým úspěchem je medializace malého fotbalu na ČT Sport, která se povedla především díky mému kolegovi a členovi Správní rady svazu, Matěji Hornovi, a to v podobě pravidelného Magazínu malého fotbalu. Ten je vysílán v měsících, kdy se hrají soutěže malého fotbalu, tedy od září do listopadu a od dubna do června s tím, že na podzim byla tato série doplněna ještě dokumentem z Mistrovství Evropy malého fotbalu 2012 a pořadem Fotbal Extra, ve kterém byl hostem prezident svazu Dr. Filip Juda a sekretář Pražského svazu malého fotbalu, Karel Filip. V lednu odvysílá ČT Sport také finálové utkání VEMEX FINAL 4 MALÉHO FOTBALU ČR, které se koná v Milovicích (okr. Nymburk) a o 14 dní později se Česká televize do Milovic vrátí, aby odvysílala další ročník Victory Cupu, tedy turnaje výběrů jednotlivých oblastních svazů malého fotbalu ČR.

Asociace také spustila na svých internetových stránkách a profilu na sociální síti Facebook pravidelné reporty z jednotlivých soutěží oblastních svazů v ČR, za které patří dík členovi Správní rady - Mgr. Renému Pazderovi.

Mistrem České republiky pro rok 2012 se stal pražský celek Akta - Rez (Hanspaulka), který ve finále porazil poměrem 2:1 brněnské Tripoli Brno. Vítězem Poháru vítězů pohárů se stal AC Everlast Příbram, který ve finále porazil pražský celek Borcibalona 3:1.

Rok 2012 mně přinesl i jeden velký osobní úspěch. Tím bylo mé zvolení do funkce statutárního zástupce a viceprezidenta Evropské federace malého fotbalu, na čemž mají opravdu nemalý podíl i členové AMF ČR, protože právě díky nim, jejich návrhům a poznatkům z vedení republikového malého fotbalu, jsem byl v průběhu voleb schopen představit podobu řádného reálného svazu malého fotbalu, včetně legislativních a komunikačních procesů se členy, ale i veřejností a rozpočtovou strukturou. Další dík patří potom profesorům z fakulty sportovního managementu, na jejíž půdě jsem v roce 2011 úspěšně dokončil své studium. To mi značně rozšířilo poznatky v oblasti řízení sportovního kolektivu, psychologií osobností, ale i oblasti zakázaných látek ve sportu a výstavby hřišť a stadiónů pro malý fotbal s ohledem na využití nízkonákladových položek za účelem nižších provozních režií dané nemovitosti. Díky všem těmto poznatkům se mi pak podařilo úspěšně obhájit moji kandidaturu na tento post a jsem si plně vědom toho, že je třeba to českému malému fotbalu vrátit.

Ale aby to nebyla jen prázdná slova, termínem "vrátit” mám na mysli tyto body:

a) propojení statistik jednotlivých internetových portálů oblastních svazů a porovnání statistik hráčů a klubů na mezinárodní scéně (tento bod samozřejmě závisí také na spolupráci s lídry oblastních svazů),

b) mobilní aplikace pro tzv. “chytré” telefony za účelem přehlednějšího a rychlejšího vyhledávání výsledků, tabulek a dalších aktualit,

c) posun nejlepších rozhodčích malého fotbalu v České republice na mezinárodní scénu - řízení přátelských utkání, ale i Mistrovství Evropy  malého fotbalu,

d) lepší možnost prosadit zájmy českého malého fotbalu na evropské úrovni.

V roce 2013 bych rád sjednotil registrační systém všech oblastních svazů ve věci registrace klubů a hráčů a pomohl oblastním svazům k lepší vizualizaci a softwaru pro účely oblastních svazů (registrace hráčů týmů, výsledky, statistiky atd.) Toto beru jako jednu z priorit pro nastávající rok a podmínku pro zasílání financí ze strany Asociace směrem k oblastním svazům.

Na závěr bych rád poděkoval jmenovitě Matěji Hornovi za pomoc týkající se medializace a strategického rozvoje malého fotbalu ČR, Mgr. Renému Pazderovi za jeho výkon funkce generálního sekretáře AMF a spolupráci při medializaci AMF ČR, mému kamarádovi Bc. Lukáši Zrůstovi a Luďku Zelenkovi, který mně v realizaci řady projektů malého fotbalu pomáhal, Ing. Janu Mrákovi za vedení účetnictví svazu a realizaci rozvoje AMF ČR a sponzorům Asociace, kterými jsou stavební firma Simost a společnosti Nike a Sabe.

Na úplný závěr mé výroční zprávy mi dovolte popřát všem členům mnoho zdraví a osobních i sportovních úspěchů v roce 2013. Bude mě o to více těšit, budou - li dosaženy díky malému fotbalu.

 

Dr. Filip Juda

prezident svazu

Další články

< předchozí strana | následující strana >
0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50