Asociace malého fotbalu české republiky

Výroční zpráva prezidenta AMF ČR

01. 01. | 17

Vážení přátelé malého fotbalu,

závěr roku bývá již tradičně zprvu hektický, abychom pak společně usedli k tomu, co Vánoce a závěr roku symbolizuje. Někteří z nás při této příležitosti zhodnotili rok uplynulý a třeba si dali i předsevzetí do toho následujícího. Vždyť právě závěr roku je tou nejideálnější dobou.

A tak mi dovolte, abych touto cestou po roce opět zrekapitulovat uplynulý rok, který, alespoň dle mého názoru, byl z pohledu dalšího rozvoje malého fotbalu velmi úspěšným, a to ať na poli mezinárodním, kde se dařilo našim národním týmům, tak i na poli domácím, kde jsme jako správní rada AMF ČR posunuli řadu věcí kupředu.

Dříve než však k milníkům roku 2016 přistoupíme, dovolte mi se vyjádřit k fotce, která doprovází tento novoroční proslov. Fotka nemá symbolizovat moji spřízněnost k Realu Madrid, ale má být symbolem propojení malého a velkého fotbalu, kde malý fotbal hraje mimo jiné důležitý podpůrný marketingový kanál směrem k fotbalu. Jasnou specifikaci malého fotbalu a jeho postavení na sportovním poli pak vnímám jako jednu z nejdůležitějších zpráv, kterou bychom měli v roce 2017 zaslat.

Ale zpět k roku uplynulému. Hned z počátku bych si dovolil zmínit úspěšně ukončený první ročník celostátní ligy malého fotbalu, která si navíc hned po svém půlroce našla generálního partnera, kterým se stala investiční skupina DRFG. Příchod tohoto partnera vnímám zároveň jako velký závazek pro celou AMF ČR směrem k dalšímu rozvoji nejen celostátní DRFG Superligy a s tím spojeného rozvoje infrastruktury pro tuto soutěž. Stejně tak i důraz na progresivnější rozvoj v regionech s cílem zvyšování členské základny a její aktivací právě směrem k našim partnerům. V souvislosti s touto věcí jsme se na jednáních správní rady v druhé polovině letošního roku velice intenzivně věnovali modernizaci internetového portálu AMF ČR, DRFG Superligy a portálů oblastních svazů malého fotbalu. Tuto problematiku v dnešní době vnímám jako důležitou finanční i časovou investici do budoucna, ať již vůči stávajícím a novým partnerům, tak i ve věci zatraktivnění malého fotbalu směrem k veřejnosti a zvýšení počtu hráčů tohoto sportu.

Společně s rozvíjející se celostátní ligou jsem v roce 2016 intenzivně vnímal i jednání o budování dalších hřišť pro malý fotbal. Týmy DRFG Superligy a vedení jejich oblastních svazů se musí zaměřit na plánování výstaveb důstojných hřišť se zázemím pro utkání nejvyšší soutěže a já jsem rád, že jim mohu v jednáních pomoci, i s ohledem na mé zkušenosti ze zahraničí, kde úspěšně propojujeme financování z privátního sektoru s tím veřejným.

Rok 2016 byl velmi úspěšným pro naši reprezentaci do 21 let, která na Mistrovství Evropy v Praze získala zlato, čímž bych jí rád touto cestou ještě jednou poděkoval. Národní áčko, dalo by se říci již tradičně, bralo z evropského šampionátu bronz a znovu tak zůstalo před branami tolik vytouženého finále. Snad si zisk premiérového titulu mistrů Evropy mužů nechá tým na letošní rok, kdy se evropský šampionát v malém fotbalu koná v Brně.

V létě jsme vyhlásili výběrové řízení na pozici ředitele marketingu AMF ČR. Cílem bylo zaměstnat osobu, které se bude věnovat primárně rozvoji malého fotbalu v regionech, zvyšování členské základny, ale i dohlížet na plnění smluv, které má AMF ČR uzavřené se svými partnery. V červnu se jím stal pan Ondřej Nedoma a musím říci, že jeho práci a smysl pro kreativitu vnímám velmi pozitivně. Společně jsme začali pracovat na přípravách Mistrovství Evropy v malém fotbalu 2017, zároveň také připravovat marketingový plán pro oblastní svazy AMF ČR, který by měl být součástí nově připravované globální strategie AMF ČR. Tu bychom jako správní rada rádi představili členům valné hromady v létě letošního roku.

Závěrem roku pak přišlo na svět i nové logo „MALYFOTBAL.CZ“, které má za cíl ještě více prezentovat produkt „MALÝ FOTBAL“ na sportovním trhu. Bude součástí vizuálu nově připravovaného webu AMF ČR.

Odlišnou strukturou si poprvé prošel i Český národní pohár AMF ČR, jehož hodnotu bychom v budoucnu rádi zvyšovali a mediálně jej více zatraktivnili.

To ve stručnosti k roku 2016.

Letošní rok začne pro mě osobně jednou velmi důležitou událostí. V sobotu 21. ledna si Evropská federace malého fotbalu po pěti letech zvolí v brněnském hotelu Holiday Inn nové vedení a pro mě osobně bude důležité, aby se do čela federace dostali lidé, kteří mají zájem rozvíjet organizaci jako ryze neziskovou mezinárodní sportovní federaci a nevidí tuto entitu jen jako nástroj k osobnímu prospěchu. Výsledky voleb budou pro mě, jakožto prezidenta Světové federace malého fotbal, velmi důležité, a to primárně z důvodu mého přání zachovat stejné vize obou těchto mezinárodních organizací.

Dva dny po valné hromadě Evropské federace malého fotbalu pak čeká správní radu AMF ČR dvoudenní zasedání z důvodu vypracování globální strategie AMF ČR na nastávající pětileté období. Součástí této strategie bude i marketingová část jak pokračovat ve zvyšování členské základny malého fotbalu a propagace tohoto sportu u nás. Stejně tak bych rád, abychom ve strategii uvedli, jakou formou bude malý fotbal prezentován směrem k tomu velkému. Já osobně tento potenciál malého fotbalu vnímám ve dvou možných rovinách - marketingové a obchodní.

Povinností AMF ČR v roce 2017 je pokračovat v přípravách Mistrovství Evropy v malém fotbalu 2017, které se uskuteční v termínu 9. - 17. června v Brně za Lužánkami, kde v místě bývalého hokejového stadionu vyroste zcela nový stadion pro malý fotbal. Mělo by se jednat o největší evropský šampionát v malém fotbalu všech dob. Pokud by se podařilo tuto akci bezproblémově uspořádat, rád bych představil členům správní rady AMF ČR myšlenku kandidatury na pořádání Mistrovství světa v malém fotbalu v roce 2023.

Nemenší důležitosti se dostane i dalšímu pokračování na přípravách realizace nové platformy internetových portálů pro oblastní svazy. V průběhu jara pak počítáme s nasazením nového webu AMF ČR na stávající adrese www.malyfotbal.cz a následně i portálu DRFG Superligy taktéž na stávající adrese www.superliga.cz. Poté se na pořad dne dostanou portály oblastních svazů AMF ČR, kterým tímto dopomůžeme k modernějšímu vzhledu a propracovanější administraci. Hlavní devízou tohoto kroku pak bude jejich propojenost s cílem jednodušší online komunikace mezi AMF ČR a právě jednotlivými oblastními svazy.

V roce 2017 bych rád, abychom pokračovali v plánování investic do výstavby hřišť malého fotbalu se zázemím, a to primárně v těch městech, kde se hraje DRFG Superligu, či v těch oblastech, kde důstojné hřiště pro další rozvoj malého fotbalu v regionu chybí.

Na Světové federaci malého fotbalu jsem si vzal na starosti dohled nad přípravou obchodního modelu výstavby hřišť malého fotbalu a jejich zázemí tak, abychom co nejméně zatěžovali veřejný sektor a dokázali tuto realizaci financovat z větší části z vlastních zdrojů a privátního sektoru. Tento koncept bych následně rád prezentoval představitelům měst, ve kterých máme zájem zlepšit infrastrukturu tohoto sportu.

Věřím, že rok 2017 bude pro malý fotbal zase o poznání úspěšnějším a členové, ale i fanoušci ocení novinky, které se v letošním roce plánujeme.

Závěrem mi dovolte poděkovat všem organizátorům soutěží a týmů malého fotbalu v regionech, rozhodčím a reportérům, protože bez nich by malý fotbal nebyl tak rychle se rozvíjejícím sportem, jako je dnes a rozhodně by neměl tak obrovskou členskou základnu.

Dovolte mi poděkovat hráčům za jejich přízeň tomuto sportu, našim důležitým partnerům - společnostem DRFG, Simost, Nike a TOP4SPORT. Dovolte mi poděkovat lidem, kteří na národní úrovni rozvíjí malý fotbal, členům správní rady, jmenovitě viceprezidentu Matěji Hornovi, generálnímu sekretáři Renému Pazderovi, Pavlu Majerovi a Janu Mrákovi. Dále Petru Brejlovi za vynikající práci spojenou s organizací a rozvojem DRFG Superligy, Ondřeji Nedomovi a Stanislavu Podroužkovi za vedení příprav Mistrovství Evropy v malém fotbalu 2017.

Rád bych poděkoval také členům managementu národních týmů - generálnímu manažerovi Luďkovi Zelenkovi, trenérům Radkovi Pokornému, Stanislavu Bejdovi, Zdeňkovi Parůžkovi, vedoucím týmů Jakubovi Štefkovi a Petru Brejlovi, kustodovi Petru Píchovi. Stejně tak mé díky patří i Petru Švancarovi a Martinu Lafkovi.

 

Filip Juda, prezident AMF ČR

Další články

< předchozí strana | následující strana >
0 | 10 | 20 | 30 | 40