Asociace malého fotbalu české republiky

Usnesení Správní rady AMF ČR k aktuálním vládním omezením v souvislosti s výskytem koronaviru

09. 10. | 20

Správní rada AMF ČR na základě Usnesení vlády ČR ze dne 8. 10. 2020 č. 996 o přijetí krizového opatření

 

zakazuje:

- organizování soutěžních zápasů, tréninků, aj. hromadných akcí malého fotbalu s vyšším počtem než 20 osob (týká se vnějších prostor)

- vstup těchto osob do vnitřních prostor venkovních sportovišť (šatny, sprchy, WC, aj.)

 

doporučuje:

- tento výklad pro areály s jednou hrací plochou (v případě areálů s více hracími plochami je třeba individuálně kontaktovat pronajímatele daného hřiště a také dotčenou krajskou hygienickou stanici)

 

Výše uvedené platí ode dne 12. října 2020 od 00:00 hod. do dne 25. října 2020 do 23:59 hod. O aktuálním vývoji situace a případných změnách budeme včas informovat.

 

Usnesení řídícího orgánu Superligy malého fotbalu ve vztahu k omezením zápasů celostátní soutěže naleznete zde: https://superliga.cz/aktuality/usneseni-ridiciho-organu-souteze-k-aktualnim-vladnim-omezenim-v-souvislosti-s-vyskytem-koronaviru-468

 

Celé znění Usnesení vlády ČR ze dne 8. 10. 2020 č. 996 o přijetí krizového opatření naleznete zde: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABU7M5696

Další články

< předchozí strana | následující strana >
0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50