Asociace malého fotbalu české republiky

O nás

19. 04. | 17

Malý fotbal je týmový sport, který se hraje dle svých vlastních pravidel vycházejících z mezinárodních pravidel malého fotbalu. Jde o míčový sport, který se hraje většinou na umělé trávě, na hrací ploše o rozměrech (44 - 54 m x 24 - 30 m) a hrací dobou 2 x 25min s možnými modifikacemi s ohledem na věk. Auty se vhazují a týmy nastupují v sestavě 5 hráčů a 1 brankář. Tresty a karetní napomenutí jsou stejné jako v „jedenáctkovém“ fotbale. Jedná se tedy o týmový sport, který má v Česku hluboké kořeny a dlouholetou tradici. Začínal na vesnických loukách, později městských sídlištích, aby jej následně sjednotila Asociace malého fotbalu ČR (dále jen “AMF”), člen Evropské a Světové federace malého fotbalu.

 

AMF je řídícím orgánem malého fotbalu v České republice. Je neziskovou organizací, která má za cíl organizovat, propagovat a rozvíjet tento sport na území České republiky a přispět tak k pozitivnímu rozvoji společnosti.

 

Námi pořádané soutěže se zaměřují na osobní rozvoj amatérských hráčů, team building, fair - play a nové vztahy napříč desítkami tisíc hráčů, kteří jsou našimi registrovanými členy.

AMF každoročně organizuje celostátní ligu malého fotbalu, Český národní pohár a přípravu a účast národních týmů na pravidelných mezinárodních soutěžích pořádaných Evropskou a Světovou federací malého fotbalu či jejími členy, zejména Mistrovství Evropy a Mistrovství světa.

 

Soutěže malého fotbalu v jednotlivých regionech jsou organizovány prostřednictvím tzv. regionálních oblastních svazů, jejichž geografický záběr je historicky dán. Ty se AMF snaží podporovat jak materiálně, finančně, tak i výměnou zkušeností z ostatních oblastních svazů. Právě v těchto svazech se snažíme z amatérských hráčů vytvářet tzv. „regionální hvězdy“ a zvyšovat tak popularitu tohoto sportu u nás, stejně tak jako vytvářet nové sportovní autority pro nově přicházející mládežnickou členskou základnu.

 

Malý fotbal je také naprosto ideálním nástrojem pro eliminaci problematik v sociální oblasti. Zároveň je však třeba si uvědomit, jak silnou pozici, s respektem k desítkám tisíc registrovaných hráčů, si tento sport vybudoval směrem k marketingovým agenturám a společnostem k propagaci a podpoře prodeje jejich produktů.

 

Výhodou malého fotbalu oproti naprosté většině sportů je, že většina týmů je vytvářena podle tzv. statutu „kamarád“, nikoli s ohledem na výkonnost hráčů. To právě vytváří z malého fotbalu ideální nástroj k eliminaci vybraných problematik v sociální oblasti, kde si ve většině případů sám hráč vybírá své spoluhráče (vyjma vybraných juniorských soutěží, celostátní ligy, národních týmů, apod.).

Správní rada

AMF správní rada