Asociace malého fotbalu české republiky

Novoroční zpráva prezidenta svazu

01. 01. | 14

Pohled do očí, stisk ruky, to je něco, co pomalu mizí z programu každodenního fungování. Možná už vás to také napadlo. Řítíte se plnou rychlostí po dálnici, která vede jakousi krajinou a pokud nemáte důvod odbočit nebo zastavit, vlastně ani nezjistíte, kudy jedete.

Pohled do očí, stisk ruky, to je něco, co pomalu mizí z programu každodenního fungování. Možná už vás to také napadlo. Řítíte se plnou rychlostí po dálnici, která vede jakousi krajinou a pokud nemáte důvod odbočit nebo zastavit, vlastně ani nezjistíte, kudy jedete. V kapse vás tlačí mobilní telefon, díky kterému se v jakýkoliv okamžik spojíte s desítkami lidí v adresáři. Nemusíte se trápit tím, jestli na danou schůzku dorazíte včas - můžete si přece zavolat!

Už dávno řada z nás zapomněla, kolik stojí odeslání dopisu a kde je nejbližší poštovní schránka. Všechno řešíme mailem a pokud někdo mail nemá, je jeho problém. Řada z nás si do jistého věku potom opatří první automobil, se kterým se ze dne na den vyčlení z určité skupiny přátel. Ať je to ta skupinka lidí, se kterou v zimě i létě čekal na nástupišti na tramvaj, či ta, kterou každodenně v daný čas potkával v některém z dopravních prostředků. Jednoduchost a rychlost, kterou si všichni tak rádi chválí je vlastně cestou povrchnosti. I já jsem se o letošních Vánocích přistihl, že cesta k úspěchu mi vzala tolik vážený čas, který jsem jinak dříve věnoval rodině, přátelům, kamarádům či známým.

Díky tomuto zamyšlení jsem právě postupem času zjistil, že některé věci, které byly zrodem dalšího rozvoje malého fotbalu, nedostaly z mé strany ten kompletní servis, který by pro svůj pořádek potřebovaly. Ponaučením z toho je jediná věc. Zorganizovat si vybrané situace tak, aby posloupnost programu měla tu správnou efektivitu i logistiku.

Pojďme teď ale fakticky zkalkulovat uplynulý rok 2013.

Tou nejvýznamnější věcí, které se mi v uplynulém roce podařilo dosáhnout, a kterou beru jako jeden z největších přínosů pro nastávající rozvoj malého fotbalu u nás, byla zvýšená finanční podpora pro činnost AMF ČR. Tato podpora stabilizovala organizační strukturu Asociace a dala za vznik rozvoji dalších projektů s vidinou plošné podpory oblastních svazů malého fotbalu v ČR, což beru jako jednu z důležitých věcí.

Druhým velkým úspěchem je kvalifikace českého národního týmu, prostřednictvím 5. místa na ME 2013 v Řecku (postupovalo celkem 6 týmů z Evropy), na Mistrovství světa 2015 do USA, kde si český národní tým zahraje základní skupinu přímo v Las Vegas. Právě to, dostat Mistrovství světa v malém fotbalu do takových měst jako je již zmiňované Las Vegas či San Diego, Dallas, Chicago nebo Detroit, beru jako můj další vyjednaný úspěch, tentokráte na mezinárodním poli.

AMF ČR prostřednictvím dvou svých členů - Javera Gusejnova a Michala Daniela začala rozvíjet tzv. Univerzitní ligu malého fotbalu ve městech, kde má AMF ČR své oblastní svazy, ale také v těch městech, kde prozatímně svazy malého fotbalu ještě nejsou.

Celoroční pracovní náplní potom byla příprava zadání pro tvorbu informačního systému malého fotbalu, která by měla být propojena s ostatními zahraničními svazy malého fotbalu. Plošnou tvorbou tohoto systému, který by měl sloužit všem členům Světové federace malého fotbalu se nyní zabývám společně s oddělením IT Světové federace. Právě tento informační systém byl jednou ze dvou priorit, které jsem prezentoval ve svém volebním programu na post prezidenta Světové federace malého fotbalu.

Rád bych ve své novoroční zprávě také vyzdvihl práci Milovické ligy malého fotbalu, a to primárně proto, jak se tomuto sdružení podařilo sjednotit a zprestižnit reprezentační výběr malého fotbalu Milovic. Tato událost mě motivovala ke změně strategie s reprezentačním výběrem brněnského svazu malé kopané a bezesporu je motivací pro další oblastní svazy. Pakliže vytvoříme alespoň tři turnaje výběrů měst v roce, bude i pro trenéra reprezentace ČR zjednodušen výběr hráčů pro český národní tým malého fotbalu.

V dalším bodě bych rád uvedl nárůst členské základny o téměř 5 000 lidí, a to především díky registraci svazu malé kopané v Olomouci. V roce 2014 se počítá se začleněním malé kopané v Liberci a Karlových Varech do AMF ČR a stejně tak i jednoho pražského svazu, jehož přičlenění již schválila i pražská Hanspaulka. V jednání je také přičlenění jednoho sdružení ze severních Čech.

Stejně tak je třeba uvést medializaci národního týmu na televizních stanicích, které zpravidla vysílají pouze sporty jakými je hokej (NHL), basketbal (NBA) či fotbal (zejména anglická Premier League), tedy stanice NOVA Sport a FANDA, na kterých běžel dokument o národním týmu malého fotbalu na dnes již loňském Mistrovství Evropy 2013 v Řecku.

Český národní tým končí i přes páté místo na posledním Mistrovství Evropy na vynikajícím 2. místě žebříčku kvality týmů, který je kalkulován Evropskou federací malého fotbal, tzv. “ranking EMF”.

Abychom ale změnili utkání svobodných proti ženatým v zápase, který vejde do historie, je třeba pro nastávající rok zvolit také správný nástroj - tedy kvalitní strategii. A té je potřeba máme - li inovovat, modernizovat a zabezpečit soutěže a další jejich doplňkové aktivity, jako jsou turnaje, v roce 2014.

Co se tedy v roce 2014 plánuje?

Na prvním místě je to zajištění finanční podpory pro oblastní svazy malého fotbalu, které jsou členy AMF ČR, sekretariát svazu, Mistrovství ČR, Pohár vítěz pohárů a národní tým, který čeká na podzim roku 2014 Mistrovství Evropy a hned z kraje roku 2015 i Mistrovství světa v USA, konkrétně na stadionu Orleans v Las Vegas, což je pro český malý fotbal největší akce na mezinárodním poli. Rád bych také našel finanční podporu na rozvoj Univerzitní ligy ve vybraných městech ČR.

Na druhém místě bych zmínil rozvoj členské základny malého fotbalu otevřením nových svazů ve vybraných městech či zastřešením těch stávajících. Do celé této kapitoly spadá i rozvoj juniorských soutěží, tak jak se to letos i díky finanční podpoře AMF ČR podařilo zrealizovat např. v Havlovickém svazu malé kopané.

Na třetím místě je plán zvýšené medializace malého fotbalu.

Rok 2014 by měl být také pokračováním příprav pro zřízení celostátní soutěže malého fotbalu a informačního systému.

Na závěr bych rád poděkoval členům Správní rady AMF ČR, jmenovitě Matěji Hornovi, Renému Pazderovi, Janu Mrákovi a Pavlu Majerovi. Společně s nimi také reprezentaci hráčů Milovické ligy, kteří prověřili národní tým na soustředění v Českém Dubu před Mistrovstvím Evropy v Řecku. Dále členům realizačního týmu národního mužstva malého fotbalu - trenérům Radku Pokornému, Stanislavu Bejdovi, Luďku Zelenkovi, Antonínu Schneiderovi a Pavlu Rosenbachovi. Dále také hráčům národního týmu za úspěšnou kvalifikaci na Mistrovství světa 2015 a jmenovitě také Martinu Lafkovi a Petru Suchoňovi, kteří byli součástí národního týmu v Řecku.

Stejně tak bych rád poděkoval našim partnerům, generálnímu partnerovi stavební firmě Simost, s. r. o., hlavním partnerům společnosti Technofiber, vyrábějící bezpečné branky, Nike a Sabe, partnerům české reprezentace společnostem Pražské vodovody a kanalizace, a. s., IM-stav Praha s. r. o. a Czech Gastro s. r. o. a také mediálním partnerům - televizi Nova Sport a Fanda, ČT Sport a internetovém portálu Gurufans.com.

Některé organizační věci a prvky modernizace vypadají jednoduše, ale vězte, stojí za nimi neskutečná spousta práce.

Jako poslední bod bych rád vyzval ty, kteří mají nějaké náměty či připomínky k rozvoji a zajištění stability jednotlivých soutěží AMF ČR, a to i soutěží v regionech, nechť prosím využijí moji e - mailovou schránku filip.juda@malyfotbal.cz a zašlou mi dané návrhy či připomínky. Vězte, že zpětná vazba od vás - členů AMF ČR, ale i fanoušků, je pro mě důležitá v tom smyslu, abychom mohli udělat maximum pro to, abyste byli s rozvojem i doplňkovými aktivitami AMF ČR plně spokojeni.

Další články

< předchozí strana | následující strana >
0 | 10 | 20 | 30 | 40