Asociace malého fotbalu české republiky

Novoroční zpráva prezidenta AMF ČR Filipa Judy

04. 01. | 16

Novoroční zpráva prezidenta AMF ČR Filipa Judy

Vážení členové, vážení příznivci malého fotbalu,

v pondělí 4. ledna většina z nás vstoupí do prvního pracovního dne letošního roku. Pro mě je tento den opět časem, abych zhodnotil uplynulý rok z pozice prezidenta Asociace malého fotbalu České republiky. Stane se tak již po deváté v historii a já jsem rád, že mám možnost touto cestou zároveň poděkovat členům Asociace za jejich důvěru nejen ve mě, ale i v celou Správní radu, jmenovitě Matěje Horna, Reného Pazderu, Pavla Majera a Jana Mráku, která je v souvislosti s mými zahraničními pracovními cestami spojenými s výkonem mé funkce na Světové federaci, nedílnou součástí celé organizační struktury AMF. Bez ní by bylo velmi obtížné představit si tak rychlý rozvoj malého fotbalu, který Česká republika v poslední době zažívá. Rád bych také využil této cesty a poděkoval za vynikající práci Petru Brejlovi, předsedovi řídící komise celostátní Ligy malého fotbalu, který se pro mě osobně stal jedním ze základních pilířů této soutěže a je na místě mu vyjádřit velký dík. Ten patří i Jaroslavu Károvi, který se pravidelně stará o PR malého fotbalu na národní úrovni stejně jako členům realizačního týmu reprezentace, ke kterým se v mé výroční zprávě ještě vrátím.

Pojďme se nyní ohlédnout za uplynulým rokem 2015. Zhodnoťme jej s ohledem na mnou slibované body realizace, které jsem prezentoval v mé loňské novoroční zprávě, a představme si společně, co je plánem v roce letošním. Modernizace a inovace byly vždy nedílnou součástí mé práce pro malý fotbal a já nikdy nezapomenu na členy AMF, kteří mi dávají důvěru ve vedení národního svazu a hlavně díky kterým jsem měl tu možnost postupně zjišťovat jejich potřeby a realizovat jejich nápady tak, aby byla AMF ČR organizovaná jako jedna z těch nejlepších na světě. Ale tato organizace není jen o mě, je to také o lidech výše jmenovaných, o představitelích oblastních svazů, členech samotné organizace, fanoušcích, partnerech, sponzorech a státních autoritách.

V mé loňské výroční zprávě jsem sliboval zaměřit se v roce 2015 primárně na dvě věci. Celostátní Liga malého fotbalu byla jednou z těch zmiňovaných. Měla se stát a také se stala druhým stěžejním projektem Asociace společně s národním týmem. A já jsem rád, že mohu po uplynulé podzimní části soutěže kladně hodnotit její přínos. Soutěž plní to, co se od ní očekávalo před jejím spuštěním. Zvyšuje medializaci malého fotbalu nejen v celostátních médiích, ale také prostřednictvím dalších mediálních kanálů, ať již tištěných či internetových. Ve druhé řadě se stává součástí marketingové koncepce oblastních svazů, jejíž schválení bude mít lednová Správní rada AMF ČR na svém programu a ještě týž měsíc by jej měla představit valné hromadě. Spojení produktu “Liga malého fotbalu” s celostátními médii pak vyvolalo zvýšený zájem u stávajících, ale i nových firem, které mají zájem zahrnout malý fotbal do své marketingové firemní strategie, ať již ve věci zviditelnění značky nebo podpory vlastního prodeje. Liga však splňuje i další významný účel pro český malý fotbal. Je nástrojem vedoucím k jednoduššímu monitoringu těch nejlepších hráčů malého fotbalu u nás, kteří jsou následně vybráni pro přípravné kempy národního týmu dospělých, ale i U21.

Druhou věcí, o které jsem v mé loňské zprávě hovořil, byly informační systémy, tedy internetové portály oblastních svazů, AMF ČR a celostátní ligy. Ty vidím jako nosný pilíř další inovace malého fotbalu v České republice, ale zároveň jako jeden z kanálů, kterým partneři mohou prezentovat svoji značku. V letošním roce se podařilo vytvořit mobilní aplikaci pro celostátní Ligu malého fotbalu. Ta je od podzimu ke stažení pod názvem „FUTBALITO“ v App Storu i na Google Play. V tuto chvíli nabízí přehled novinek, výsledkový servis, statistiky, sestavy, prostor pro prezentaci partnerů, ale také například výsledky z uplynulých Mistrovství Evropy v malém fotbalu.

Se závěrem roku si aplikace prošla ještě změnou grafiky a zjednodušením uživatelského rozhraní tak, aby pro její uživatelé byla co nejjednodušší. Nutno říci, že mobilní aplikace bude postupem času obsahovat ještě celou škálu novinek, na kterých se nyní dále pracuje, primárně proto, aby mohla být aplikovatelná také v oblastních svazech malého fotbalu.

Nový webový portál AMF ČR by měl být spuštěn v roce 2016. Důvodem ročního odkladu je intenzivní práce na dalších inovacích mobilní aplikace a následném provázání systému webového portálu právě se zmíněnou mobilní aplikací.

Na jaře letošního roku potom Asociace malého fotbalu České republiky uspěla v kandidatuře na pořadatelství Mistrovství Evropy v malém fotbalu 2017, které bude 6. - 16. června hostit Praha a Brno, kde se kromě základních skupin a části play off, odehraje také finálové utkání.

Český národní tým si za poslední čtyři roky vybojoval post druhého nejlepšího týmu Evropy v žebříčku Evropské federace malého fotbalu. Ten hodnotí výkonnost národních týmů právě za výše zmíněně období. Rád bych využil této možnosti a poděkoval hráčům národního týmu za skvělou reprezentací českého malého fotbalu a České republiky vůbec a také vedení národního týmu - generálnímu manažerovi Luďku Zelenkovi, hlavnímu trenérovi Radku Pokornému, jeho asistentovi Stanislavu Bejdovi, vedoucím týmu Antonínu Schneiderovi a po něm nastoupivšímu Jakubu Štefkovi, který se coby nováček v této pozici zhostil své funkce na výbornou. Čtvrté místo z 32 startujících evropských zemí je dalším vynikajícím úspěchem naší reprezentace a České republiky na mezinárodní scéně. Nutno podotknout, že pouze jednou v historii neodehrál český národní tým maximální počet možných zápasů na šampionátu, a to v roce 2013 v Řecku, kde nás ve čtvrtfinále vyřadilo Německo na pokutové kopy.

Obrovská gratulace patří českému národnímu týmu také za 5. místo na Mistrovství světa, které se odehrálo v březnu ve Spojených státech. I přes zdlouhavé cestování jsme ve čtvrtfinále byli důstojným soupeřem Brazílii, stejně tak jako v základní skupině Spojeným státům americkým.

V létě odehrál český národní tým do 21 let také svůj premiérový zápas na mezinárodním poli, když porazil Slovensko 5:2, aby pak v prosincové odvetě v Bratislavě naši porazili Slováky 4:2. Je mi ctí poděkovat také těmto hráčům a Petru Brejlovi za vynikající organizaci národního mužstva do 21 let.

V poslední řadě bych rád zmínil, že jsem v roce 2015 začal ve třech městech jednání, týkající se výstaveb stadionů pro malý fotbal. Jedná se o města, která hrají celostátní Ligu malého fotbalu. Jednou z věcí, na které je třeba ještě zapracovat, je zlepšení infrastruktury sportovišť, abychom dosáhli vyššího počtu diváků na stadionech či důstojnějšího zázemí pro partnery týmů, Asociace a další významné podporovatele tohoto projektu. V neposlední řadě je to pak i otázka adekvátních rozměrů, které malý fotbal potřebuje na národní úrovni.

V letošním roce bych se rád zaměřil na níže uvedené:

Infrastruktura hřišť

I nadále bych chtěl pokračovat se zástupci měst v jednáních při výstavbě adekvátních hřišť pro celostátní Ligu malého fotbalu. Je to jedna z nejdůležitějších složek celého projektu. A v konečném důsledku se zde nebavíme pouze o zápasech celostátní ligy, ale také o možnostech pořádat utkání mezinárodního charakteru i v jiných městech než pouze v Praze, Brně či Milovicích. Takové akce jsou pak jednou z částí zvýšené medializace malého fotbalu v daném regionu.

Ženský malý fotbal

Po Brně, kde již dlouhodobě funguje celoroční soutěž malého fotbalu žen, otevřelo tuto ligu i Blansko, k čemuž bych organizátorům rád pogratuloval. To dává za vznik myšlence začít se zabývat koncepcí ženského malého fotbalu na národní úrovni, ale i té mezinárodní. Já osobně budu požadovat začlenění ženského malého fotbalu do nově vznikající metodiky Rozvojové komise Evropské federace malého fotbalu, které jsem členem, a to s cílem dát ženskému malému fotbalu jasnější pravidla na národní a mezinárodní úrovni a v dohledné době uspořádat první Mistrovství Evropy žen.

Mládežnický malý fotbal

V Brně se podařilo zrealizovat projekt s názvem „Miř na správnou branku“ a zvýšit tak počet mládežnické členské základny malého fotbalu, ale i povědomí o něm u této části populace. Současně také pomalu vytvářet podmínky pro vznik další odnože mládežnických soutěží v Brně. V průběhu podzimu roku 2015 se do tréninků a utkání zapojilo více než 400 dětí. Do projektu je začleněn i Petr Švancara, jakožto autorita, která nejenže sama vede vybrané tréninky, ale stala se také koordinátorem celého projektu. Rád bych zkušenosti z tohoto projektu předal i dalším oblastním svazům a propojil jejich činnost s městskými úředníky, ale i samosprávou a dopomohl tak k rychlejší realizaci tohoto projektu.

Změna stanov AMF ČR

V souvislosti s novým zněním občanského zákoníku je naší povinností změnit obsah stanov do konce roku 2016. V roce uplynulém připravila Správní rada AMF ČR společně s právníky nové znění stanov a prostřednictvím generálního sekretáře je zaslala členům valné hromady k pročtení. Jejich schválení je v plánu na lednovém zasedání valné hromady v Olomouci.

Rozvoj celostátní Ligy malého fotbalu

Soutěž není rozhodně uzavřenou pro aktuální počet týmů. Správní rada bude i nadále pracovat na tom, abychom postupně došli k rozšíření této soutěže a dostali se k ideálnímu počtu 12 mužstev. Je to však otázkou připravenosti oblastních svazů, které projevily zájem o účast v této soutěži, ale i finanční podpory nových týmů. S nimi chceme nadále vést diskuzi o jejich začlenění do soutěže a metodicky i finančně jim pomáhat při jejich účasti v celostátní lize. Ta bude mít i nadále za cíl zvyšovat medializaci a členskou základnu malého fotbalu v České republice. Právě zvyšování členské základny má být důležitou podporou pro oblastní svazy a pro partnery má být produktem, který zvýší povědomí o jejich značce a podpoří prodej jejich služeb či produktů na českém trhu. Tím současně dosáhneme vyšší spoluúčasti partnerů na rozvoji a medializaci malého fotbalu v České republice.

Evropská Liga mistrů malého fotbalu

Na Evropské federaci potom připravujeme koncept evropské Ligy mistrů malého fotbalu. Její nejzazší spuštění se plánuje na rok 2017.

Český národní pohár v malém fotbalu

Dříve Pohár vítězů pohárů bude společně s reprezentací a celostátní ligou třetím produktem AMF ČR. Postoupí do něj nejlepší týmy z prvních lig oblastních svazů, ale také finalista resp., finalisté regionálních ligových pohárů.

Přípravy Mistrovství Evropy mužů 2017

Jedním z hlavních úkolů Správní rady AMF bude pravidelná komunikace s agenturou, která bude zodpovědná za realizaci základních bodů, které Evropská federace malého fotbalu po hostitelské zemi a městě požaduje, ale i těch, které budou doplňkem ze strany AMF ČR.

Zviditelnění malého fotbalu v regionu

S podporou Asociace malého fotbalu České republiky bych byl rád, abychom se letos více zaměřili na online marketing oblastních svazů a dopomohli jim tak ke zvyšování členské základny. Jsem přesvědčen, a výsledky z Brna to dokazují, že malý fotbal je sportem, který má svůj prostor a velký zájem v dnešní společnosti, aniž by upadala členská základna. Je to jen o správné koncepci a jejím plnění.

Závěrem bych rád poděkoval také redaktorovi České televize Pavlu Čapkovi, kameramanovi Pavlu Křížkovi a vůbec celé České televizi za jejich podporu našeho sportu.

Velký dík patří také sponzorům a partnerům Asociace, jejichž přízně si velmi vážím a bez nichž by rozvoj malého fotbalu nešel tak progresivní cestou.

Dovolte mi pogratulovat ještě jednou také mosteckým Gamblers za titul Mistra republiky v malém fotbalu 2015, ale i vítězi Poháru vítězů pohárů LPP Lhotě u Lysic.

Na samotný závěr bych si dovolil jedno mé osobní přání, a to, aby rok 2016 vnesl více porozumění mezi hráče samotné, rozhodčí, ale i organizátory. Aby byl rok 2016 rokem dalších velkých inovací v malém fotbalu, aby se dařilo českým národním týmům na mezinárodní scéně a aby malý fotbal plnil u každého z nás přesně to, co se od něj očekává.

Přeji vám krásný rok 2016. Ať jej prožijete ve zdraví a spokojenosti. Bude mi potěšením, pokud jeho součástí bude i malý fotbal.

 

Filip Juda

prezident Asociace malého fotbalu České republiky

Další články

< předchozí strana | následující strana >
0 | 10 | 20 | 30 | 40