Asociace malého fotbalu české republiky

MŠMT

29. 12. | 17

Na vzestupu malého fotbalu se podílí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Náš sport se neobejde bez státní podpory a významně se na rozvoji malého fotbalu v ČR podílí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Z jeho rozpočtu, konkrétně neinvestiční dotace na programy ORGANIZACE SPORTU a REPRE, byla v uplynulém roce financována velká část naší činnosti.

Významnou finanční pomoc oceňuje také prezident českého i světového malého fotbalu Filip Juda. „Velmi si podpory ze strany Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy vážíme. Bez dotačních prostředků by bylo fungování naší organizace velmi složité a realizace všech našich projektů dost obtížná. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy velkou měrou přispívá k rozvoji malého fotbalu v České republice a za to mu patří naše poděkování,“ uvedl prezident Asociace malého fotbalu České republiky.