Asociace malého fotbalu české republiky

MŠMT

29. 12. | 17

Na vzestupu malého fotbalu se podílí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

V uplynulém roce dosáhl malý fotbal řady úspěchů, díky nímž se propracoval mezi velmi sledovaná sportovní odvětví v České republice. Ohlas na titul světových šampionů a vicemistrů Evropy na sebe nenechal dlouho čekat a seniorská reprezentace dominovala vyhlášení nejlepších kolektivů v anketě Sportovec roku 2017.

Ani rozvoj tohoto sportu se neobejde bez státní podpory a významně se na činnosti Asociace malého fotbalu podílí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Z jeho rozpočtu, konkrétně neinvestiční dotace na program Sport, putovaly v roce 2017 finanční prostředky na tyto projekty: činnost sportovních svazů, mistrovství Evropy v malém fotbale v Brně a malý fotbal pro mládež.

Významnou finanční pomoc oceňuje také prezident českého i světového malého fotbalu Filip Juda. „Velmi si podpory ze strany Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy vážíme. Bez dotačních prostředků by bylo fungování naší organizace velmi složité a realizace všech našich projektů dost obtížná. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy velkou měrou přispívá k rozvoji malého fotbalu v České republice a za to mu patří naše poděkování,“ uvedl prezident Asociace malého fotbalu České republiky.