Asociace malého fotbalu české republiky

Filip Juda, prezident Českomoravského svazu malé kopané se stal víceprezidentem Evropské federace malého fotbalu

24. 03. | 12

Prezident Českomoravského svazu malé kopané se stal víceprezidentem Evropské federace malého fotbalu, kontinentální federace světové malé kopané, která byla zřízena na konci minulého týdne v Praze. Filip Juda bude zastávat tento post pro období 2012 - 2017.

Prezident Českomoravského svazu malé kopané se stal víceprezidentem Evropské federace malého fotbalu, kontinentální federace světové malé kopané, která byla zřízena na konci minulého týdne v Praze. Filip Juda bude zastávat tento post pro období 2012 - 2017.

Italský zástupce malého fotbalu, David Ortona, při představování malého fotbalu v Itálii.

“Jsem rád, že jsem dostal podporu všech zástupců evropských národních svazů, což mi jednak dává pocit, že federace není rozvrstvená na několik břehů a jednak pocit silného mandátu. To je důležité pro moji práci v Evropě v nastávajících letech. Důležité je také si uvědomit, že Česká republika mým zvolením získala jeden ze sedmi křesel v evropském výkonném výboru a zásadně tak může přispívat k rozvoji tohoto sportu na mezinárodní scéně”, řekl Filip Juda.

Zleva: prezident EMF Razvan Burleanu, viceprezident EMF Filip Juda, generální tajemník Bruna Alpeza.

V České republice předsedá Filip Juda druhému nejpočetnějšímu sportu u nás. Malý fotbal čítá necelých 72 000 členů. V roce 2006 založil Juda společně s dalšími předsedy oblastních svazů malé kopané střešní organizaci tohoto sportu v České republice, byť historie malé kopané se datuje již od 60. let minulého století, kdy začaly vznikat regionální celoroční soutěže. Prezidentem Evropské federace malého fotbalu se stal prezident Rumunské asociace malé kopané Razvan Burleanu. “Jsem rád, že do čela EMF byl zvolen můj blízký kamarád. Pro mě je Razvan velmi uznávanou osobou a hlasoval jsem pro jeho zvolení primárně ze dvou důvodů. Tím prvním a nejdůlěžitějším je moje domněnka jeho pracovitosti v této sportovní oblasti a vztahů s lidmi, kteří mohou být přínosem pro evropský malý fotbal. Ve druhé řadě je to pocit, že mám na federaci vedle sebe osobu, které mohu důvěřovat, která je čestná a řeší věci důstojně a diplomatickou formou. To je nesmírně důležité i pro “image” federace, která musí uvnitř i navenek být jednotná”, řekl nově zvolený viceprezident EMF.

Zleva v popředí: Moran Gera, generální tajemník malé kopané v Izraeli, za ním Andrej Manfreda, prezident malé kopané ve Slovinsku, vedle něj Filip Juda, prezident ČMSMK a viceprezident EMF, před ním prezident EMF a Rumunského svazu malého fotbalu Razvan Burleanu.

Filip Juda svým podpisem potvrzuje členství Českomoravského svazu malé kopané v Evropské federaci malého fotbalu.

Generálním tajemníkem EMF se stal Chorvat Bruno Alpeza, prezident Chorvatského svazu malého fotbalu. Do sedmičlenného výkonného výboru tak kromě výše uvedeného prezidenta Razvana Burleanu, viceprezidenta Filipa Judy a generalního tajemníka Bruna Alpezy, byli dále zvoleni: Thanos Papadopoulos (prezident malého fotbalu pro Řecko a Kypr, David Windsor Harris, prezident malého fotbalu pro Velkou Británii, Eugeniu Ciobu, prezident Moldavského svazu malého fotbalu, Yair Scher, prezident malého fotbalu v Izraeli).

Evropská federace malého fotbalu bude z politických důvodů střešní organizací i pro dva zeměpisně mimoevropské státy. Jedná se o Izrael a Kazachstán. Malý fotbal je sportem, který hrají v Evropě miliony lidí. Početně nejsilnějšími zeměmi jsou Německo a Velká Británie. Jen ve Velké Británii se v průběhu roku zapojí do celoročních soutěží a turnajů zhruba 1 milion členů. Ne jinak je tomu i v Německu.

Další články

< předchozí strana | následující strana >
0 | 10 | 20